YINHU SCULPTURE DECORATE CO.,LTD  
 
   
 


 

?

—装饰雕塑—

   装饰性雕塑是比较轻松、欢快的,没有很鲜明的主题,但它主要目的是美化生活空间。它可以小到一个生活用具,大到街头雕塑。

 

WWW.YHDIAOSU.COM

备案号:浙ICP备11005305号